Dragon Ball

Najlepsza Strona o Dragon Ball!


 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Polish (Poland)English (United Kingdom)

  UWAGA HAS?O DO SPAKOWANYCH PLIKW TO: www.dragonballdownload.info

  Warte zobaczenia

  Autor

  Akira Toriyama ( 5 kwietnia 1955 w Kiyosu, prefektura Aichi, Japonia) - Sprawca ca?ego zamieszania. Na pytania dotycz?ce niejasno?ci odpowiada Tak ma by? bo tak wymy?li?em ! Jednym s?owem Master ^^


  Jeden z najpopularniejszych mangakw na ?wiecie. Absolwent szko?y przemys?owej w swojej prefekturze. Pracowa? w reklamie, zm?czony t? prac? zaj?? si? rysowaniem. Zadebiutowa? w 1978 w tygodniku mangowym Sh?kan Sh?nen Janpu (Weekly Shonen Jump) krtkim komiksem pod tytu?em Wonder Island.


  Swj pierwszy sukces osi?gn?? po latach mang? Dr. Slump (polecam J), wydawan? od 1980, a zako?czon? w sierpniu 1984 roku. Jeszcze W tym samym roku rozpocz?? prac? nad Dragon Ballem, ktrego tworzy? przez nast?pne jedena?cie lat. Seria ta sta?a si? niesamowicie popularna na ca?ym ?wiecie. Cho? Akira nie planowa? tworzy? tak d?ugiej serii i wielokrotnie zapowiada? jej koniec, seria doczeka?a si? 42 tomw, co stanowi niemal 9000 stron komiksu. Zm?czony napi?tym harmonogramem, Toriyama zako?czy? seri? w 1995 roku. Wci?? jednak pracowa? jako konsultant przy produkcji Dragon Ball GT, gdzie wykreowa? wizerunki kilku g?wnych postaci oraz wsp?tworzy? pocz?tkowe odcinki anime.


  <- dla tych ktrzy nie wiedz? jak wygl?da p. Toriyama :D  By ~ Black Dalia ~

  ?rd?o: Wikipedia, Kawaii