Dragon Ball

Najlepsza Strona o Dragon Ball!


 • Załóż swoje konto!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Polish (Poland)English (United Kingdom)

  UWAGA HAS?O DO SPAKOWANYCH PLIKW TO: www.dragonballdownload.info

  Warte zobaczenia

  Armia Czerwona

  Armia Czerwonej Wst?gi bjcie si? zwykli ?miertelnicy albowiem jest to najgro?niejsza Armia w ?wiecie Dragon Balla a imi? jej przywdcy brzmi


  Kapitan Czerwony wrr a? ciarki mnie przesz?y *~* - g?wno dowodz?cy, rudy kurdupel z pirack? opask? na oku, na okr?g?o gryzie cygaro (w ko?cu boss :P ) i wydaje setki okrutnych rozkazw i rozporz?dze?. Ka?dego sprzeciwiaj?cego si? i nieudolnego podw?adnego skazywa? na ?mier?. Despotyczny tyran ??daj?cy kategorycznego wykonywania jego rozkazw bez wzgl?du na wszystko. Jak ka?dy pan i w?adca nie chc?c przem?cza? swojego majestatu smocze kule postanowi? zebra? r?kami swoich podw?adnych, cel u?ycia smoczych kul jak wiadomo w?adza absolutna nad ?wiatem !! Ale tak naprawd? chcia? aby boski smok doda? mu wzrostu i ?eby nikt nie patrzy? na niego z gry a zw?aszcza Adiutant Czarny. Kiedy jeden z jego adiutantw dowiedzia? si? o tym w amoku z?a Kapitan Czerwony sko?czy? z przys?owiow? kulk? w g?owie :P


  A teraz z dr??c? r?k? przedstawi? wam reszt? cz?onkw:

  Adiutant Czarny : Adiutant G?wnodowodz?cy Komendanta Czerwonego ( jak to wa?nie brzmi ^^) Jeden z najwa?niejszych ludzi w Armii. To on w amokuz?a zabi? swojego kapitana gdy? nie mg? zdzier?y? tego ?e prawdziwe przeznaczenie kul jest inne ni? w?adza nad ?wiatem


  Genera? Niebieski: wysoki blondyn o niebieskich oczach (Eh Ah i Oh normalnie ^^) Jeden z najlepszych w Armii niestety jest jedno ale Esteta brzydzi?si? brudem, brakiem manier i brzydot? co jak co ale na pewno nie pomaga?o mu to w jego pracy. Dysponowa? si?ami psychicznymi, ktre pozwala?y mu parali?owa? wzrokiem ( sama bym nie mog?a si? oprze? tym niebieskim ocz?tom xD). Kochaj?cy inaczej o czym przekona?a si? Bulma, ktra pewna swego seksapilu s?dzi?o ?e nikt nie mo?e si? oprze?  Genera? Bia?y: jego oddzia?y kontrolowa?y p?nocny wschd a baza mie?ci?a si? w pi?ciopi?trowej wie?y Musku?w, a jego biuro znajdowa?o si? w najwy?szej komnacie. W walce z Goku nie mia? szans podobnie jak inni ^^ ale ma?o brakowa?o a nasz g?wny bohater straci? by ?ycie z jego r?ki a genera?a przez okno jego siedziby.


  Pu?kownik Srebrny: szybki, silny, bezwzgl?dny 3 cechy typowego dowodz?cego :P Paraduje z ods?oni?t? klat?, ktr? przys?ania tylko wojskowym p?aszczem i zawi?zuje czerwon? chustk? pod szyj?. To z nim Goku spotka? si? z nie mia? ?adnych szans. Gdy o jego nie powodzeniach do wiedzia? si? Czerwony zosta? skazany na ?mier?.


  Pu?kownik ??ty: Wielki tygryso podobny go?? w pilotce, skrzanej kurtce i goglach lotniczych. Nie mog?c zmusi? Bory do oddania smoczej kuli porwa? ma?ego Upe do samolotu. B?d?c ju? w powietrzu prze?y? nieprzyjemn? lecz krtk? chwil? z Goku, ktry jednym prostym uderzeniem wyrzuci? go z samolotu. Plotki g?osz? ??ty nie prze?y? upadku


  Pu?kownik Fio?ek
  W zanadrzu mia?a ma?? liczb? ?o?nierzy.By?a bezwzgl?dna.Okrad?a R&R z ich skarbca..


  Starszy Sier?ant Purpurowy: Jego gabinet by? urz?dzony jak las w stylu japo?skim na III pi?trze. Nosi si? jak ninja, biega z mieczem na plecach i uchodzi za mistrza . tak za mistrza sztuk walki Za pomoc? #* chcia? pokona? Goku, ale ten sta? si? sprzymierze?cem g?wnego bohatera, a Purpurowy sko?czy? znokautowany na IV pi?trze wie?y, w ktrej urz?dowa? wraz z innymi cz?onkami ACzW.


  Sier?ant Metalic: Wielki, powolny, oci??a?y robot strzeg?cy jednego z pi?ter wie?y Musku?w. Ludzie mwi?, ?e wygl?da jak Arnold Schwarzenegger z filmu Commando xD. Nosi szar? kurtk?, ciemne okulary i zawsze ma ponur? min?. Podczas pojedynku z Songo straci? g?ow? i r?k? Jak ka?dy ?o?nierz walczy? do ko?ca i by? mo?e by wygra? gdyby nie baterie.


  Buyon: Bardzo gruby i elastyczny stwr, umieszczony jako niespodzianka specjalna na sekretnym pi?tym pi?trze w Wie?y Musku?w(raczej nie najmilsza niespodzianka ). Na znajduj?cego si? tam potwora nie dzia?a?y ?adne ataki, a Kamehameha tylko si? odbija?a od jego brzucha. Sytuacj? uratowa? Son Goku, ktry przypomnia? sobie jak sam skostnia? na mrozie. Pi??ci? wywali? dziur? w ?cianie, a mro?ne powietrze doko?czy?o dzie?a. Potwr zlodowacia?, a Goku kopni?ciem rozwali? go na kawa?ki.

  Dr.Gero: Doktor Gero by? genialnym naukowcem. Gdy jego pracodawcy zostali unicestwieni przez Goku, przysi?g? zemst?. Przez wiele lat eksperymentowa? z r?nymi typami cyborgw, a? w ko?cu uda?o mu si? zbudowa? doskona?e maszyny o wysokich walorach bojowych i zdolnych zniszczy? Goku. Sam tak?e postanowi? przenie?? swj mzg do cia?a robota.