Dragon Ball

Najlepsza Strona o Dragon Ball!


 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Polish (Poland)English (United Kingdom)

  ATTENTION! PASSWORD TO COMPRESSED FILES: www.dragonballdownload.info

  Welcome, Guest
  Please Login or Register.    Lost Password?
  Go to bottomPage: 1
  TOPIC: Regulamin Forum
  #453
  Kudlaty
  "Mo?na milcze? i milczeniem kogo? rani?." Jan T.
  Administrator
  Posts: 81
  graphgraph
  User Offline Click here to see the profile of this user
  Gender: Male Birthday: 07/06
  Regulamin Forum 8 Years, 7 Months ago Karma: 0
  Regulamin forum:  I. Decyzje administracji forum:

  a)Administracja forum(dragonballdownload.info) zastrzega sobie prawo do:

  • akcji moderatorskich (np. usuni?cie tematu lub posta)

  • usuni?cie konta dowolnego u?ytkownika forum

  • zmodyfikowanie konta dowolnego u?ytkownika forum

  • zablokowanie lub odblokowanie konta dowolnego u?ytkownika forum

  • nadanie, usuni?cie lub zmodyfikowanie ostrze?enia nadanego dowolnemu u?ytkownikowi forum
  II. W?amania, szkodliwa dzia?alno??:
  U?ytkownicy w?amuj?cy si? na cudze konta na forum lub dzia?aj?cy na szkod? forum (hakerzy) b?d? surowo karani (ban sta?y na forum, ban na IP)

  III. Zmiany
  Regulamin mo?e si? zmieni? w trakcie dzia?ania forum.

  V. Nieznajomo?? regulaminu:
  Ka?dy u?ytkownik, rejestruj?c si?, jest zobowi?zany do zapoznania si? z niniejszym regulaminem. Jego nieznajomo?? nie b?dzie powodem do zmniejszania kary w przypadku jego z?amania.

  2. Prowadzenie dyskusjia) Zak?adaj?c nowy temat u?ytkownik forum jest zobowi?zany do przestrzegania poni?szych regu?: • Tematy nale?y zak?ada? w odpowiednim dziale. W razie w?tpliwo?ci, co do wyboru odpowiedniego forum, mo?na zasi?gn?? porady moderatora.


 • a)Pisz?c posty (odpowiedzi lub nowe tematy) u?ytkownik forum jest zobowi?zany do przestrzegania poni?szych regu?:


 • Posty nie mog? mie? niedozwolonych tre?ci.

 • Sprawy prywatne lub wymagaj?ce reakcji okre?lonej osoby nale?y za?atwia? przez PW lub maila, apel na forum nale?y traktowa? jako ostateczno??.

 • Zabroniony jest pisanie jednego postu pod drugim. W przypadku ch?ci dopowiedzenia czego? nale?y u?y? opcji "edytuj"
 • 3. Niedozwolone tre?ci  a) Na forum (tzn. w postach, tytu?ach, nickach, avatarach, podpisach, screenach, itd.) niedozwolone jest umieszczanie tre?ci:
 • Zawieraj?cych gro?by odnosz?ce si? do ?ycia,


 • ?ami?cych prawo

 • Propaguj?cych alkohol, narkotyki lub inne ?rodki odurzaj?ce; • II. Linki:
 • III. Odpowiedzialno??:
 • 4. Kary
 • Uwag
   
  Go to topPage: 1